تاریخ امروز : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : آگاه باشيد، تنها با ياد خدا دلها آرامش می ‏يابد! (قران کریم)