تاریخ امروز : ۳۰ دی ۱۳۹۷
سخن : آیا می پنداری که جسم کوچکی هستی ؟ولی درون تو جهان بزرگی نهفته است.(امام علی علیه السلام)