تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۶
سخن : عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.
1