تاریخ امروز : ۲ مهر ۱۳۹۷
سخن : تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
1