تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۶
سخن : مرد پارسی دروغ نگوید حتی بهنگام مرگ در جنگ (کوروش کبیر)
1