تاریخ امروز : ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
سخن : عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.