تاریخ امروز : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند. (کوروش کبیر)