تاریخ امروز : ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : عمر آنقدر کوتاه است که نمی‌ارزد آدم حقیر و کوچک بماند.